f  i    

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.